Skjev atlas gjør at hele kroppen blir skjev fordi den må korrigere seg rett.